Alcoholslot bij dronken rijden

28 april 2022

Een alcoholslot: het wordt steeds meer uitgesproken door de rechtbank. Maar voor welke misdrijven wordt het opgelegd? Hoe verloopt dit in de praktijk? Monpuno licht het in detail toe in dit artikel.

1. Wat is een alcoholslot?

In feite is het alcoholslot een toestel dat gekoppeld is aan de startmotor, waarin voorafgaand geblazen moet worden. Een erkende dienst installeert dit in elk voertuig dat je wenst te besturen. De lijst van erkende diensten vind je hier terug. Als je test negatief is (lees: lager dan 0,09 mg/l UAL of 0,2 g/l BAC), zal het voertuig starten. Elk resultaat wordt geregistreerd en opgeslagen, samen met het gemeten alcoholgehalte, de datum en het uur waarop je blies.

Ook tijdens het rijden moet je op onregelmatige tijdstippen blazen. Deze hertesten moeten binnen de 15 minuten uitgevoerd worden. Test je positief, hoef je niet te vrezen dat het voertuig onmiddellijk zou stilvallen. Enkel wordt dit als een positief resultaat geregistreerd.

Belangrijk is dat dit alcoholslot verplicht gebruikt moet worden door alle gebruikers van het voertuig waarin dit geïnstalleerd is. Zodoende zullen je partner of andere gezinsleden ook nuchter moeten zijn indien zij het voertuig wensen te gebruiken. Een positief resultaat zal immers worden geregistreerd en je bent hiervoor verantwoording verschuldigd.

Daarbij komt dat je verplicht een omkaderingsprogramma moet volgen. De lijst van erkende omkaderingsinstellingen vind je hier terug. Dit programma moet je voorbereiden op het gebruik van het alcoholslot. Zowel individuele gesprekken als een groepsgesprek maken hiervan deel uit. De afgenomen testresultaten zullen tijdens deze gesprekken besproken worden.

 

2. Wanneer wordt een alcoholslot opgelegd?

Een alcoholslot kan enkel opgelegd worden voor welbepaalde overtredingen. Aan de ene kant heb je overtredingen waarin de rechter verplicht is om het alcoholslot op te leggen. Dit is het geval bij een alcoholintoxicatie van minstens 0,78 mg/UAL of 1,8 g/l BAC. Bij recidivebinnen een periode van drie jaar is de rechter eveneens verplicht om dit op te leggen. In dat geval is de grens lager, nl. 0,5 mg/l UAL of 1,2 g/l BAC.

Aan de andere kant kan de rechter voor bepaalde overtredingen een alcoholslot opleggen. Maar deze beslissing zal de rechter wel uitdrukkelijk moeten motiveren. Een dergelijke keuze heeft de rechter namelijk bij een lagere alcoholintoxicatie vanaf 0,35 mg/l UAL of 0,8 g/l BAC of in geval van dronkenschap.

 

3. Hoe lang?

De minimumperiode bedraagt één jaar. Een kortere termijn is onmogelijk. De maximumperiode is drie jaar. Wenst de rechter het alcoholslot voor een langere periode op te leggen, heeft hij enkel de mogelijkheid om een levenslang alcoholslot op te leggen.

Zelfs na het verstrijken van de opgelegde duur kan je vrijwillig kiezen om het alcoholslot te laten in je voertuig. In dat geval zal de drempel verhoogd worden tot het wettelijke minimum van 0,22 mg/l UAL.

Belangrijk is dat het alcoholslot niet kan worden opgelegd met uitstel, juist omdat het een beveiligingsmaatregel is. Dit heeft het Hof van Cassatie nogmaals bevestigd in een recent arrest.

 

4. Kostprijs?

De kostprijs is niet te onderschatten. Zelfs voor de minimumperiode van één jaar bedragen de kosten 2.500 EUR (aankoop) of 3.000 EUR (huur). Bij de maximumperiode van drie jaar lopen deze kosten zelfs op tot 4.100 EUR (aankoop) of 5.500 EUR (huur).

Bovendien moet je verplicht een omkaderingsprogramma volgen. Deze kosten kunnen ook oplopen en deze tarieven kunnen verschillen per instelling. Bij Vias is de minimumkost 1.100 EUR en per bijkomend jaar is er een forfait van 250 EUR. Per extra gesprek of analyse moet je rekenen op een bijkomende toeslag van 60 EUR.

Een simpele rekensom toont aan dat je minstens 3.600 EUR opzij moet leggen. Vandaar dat je aan de rechtbank kan vragen om de kosten van installatie en van het programma in mindering te brengen van de geldboete en de gerechtskosten. Doorgaans wordt dit toegestaan.

 

5. Hoe te vermijden?

Hoe kan je een alcoholslot vermijden of de gevolgen ervan beperken? In de eerste plaats kan je aan de rechtbank vragen om het alcoholslot te beperken tot bepaalde voertuigcategorieën. Immers geldt een alcoholslot voor elke voertuig. De beperking is in het bijzonder gericht op professionele bestuurders. Een buschauffeur die bv. betrapt is buiten zijn diensturen, zal kunnen vragen om het alcoholslot te beperken tot zijn eigen personenwagen. Zo kan hij zijn beroep blijven uitoefenen. Maar werd hij betrapt tijdens zijn diensturen, dan kan de beperking niet gevraagd worden.

In de tweede plaats kan je ook kiezen om het alcoholslot niet te laten installeren, waardoor je jouw wagen niet meer kunt gebruiken. Dit houdt in dat je jouw rijbewijs afgeeft ter griffie en je een praktisch rijverbod hebt gedurende de periode van het alcoholslot. Het rijbewijs kan opnieuw worden opgehaald nadat de periode is verstreken of wanneer je toch beslist om het alcoholslot te installeren.

Een laatste mogelijkheid, maar niet zonder enig risico, is een verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid uit te lokken (art. 42 Wegverkeerswet). Het opleggen van deze maatregel kan immers niet gecombineerd worden met het opleggen van een alcoholslot. Een dergelijk verval als veiligheidsmaatregel is echter niet beperkt in de tijd en geldt in principe levenslang. Nochtans heb je het recht om na zes maanden een herziening te vragen aan het openbaar ministerie indien je kan aantonen dat je opnieuw lichamelijk of geestelijk geschikt bent om te rijden.

 

Verwante artikelen


More
Een rijverbod, what’s in a name?More
Lichamelijk of geestelijk ongeschikt om te rijdenMore
Rijden onder invloedMonpuno
Monpuno