Wat betekent UAL?

UAL staat voor Uitgeademde Alveolaire Lucht. Dit is het resultaat van een ademanalyse die de hoeveelheid alcohol in je uitgeademde lucht meet.