Wat is een uitstel?

Een uitstel betekent dat de rechter een straf oplegt, maar dat de uitvoering van de straf voor een bepaalde termijn (van één tot vijf jaar) wordt uitgesteld. Indien je tijdens deze proefperiode nieuwe inbreuken begaat, kan het uitstel herroepen worden. Bij een herroeping riskeer je om de volledige straf te moeten ondergaan.