E-step: nieuwe regels

8 mei 2023

Sinds 1 juli 2022 zijn er nieuwe spelregels voor het gebruik van een e-step. Waarvoor je moet opletten, kun je hier lezen.

De aanwezigheid van elektrische steps of e-steps is thans niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Intussen is echter gebleken dat het gebruik ervan niet zonder risico's is. Zo werd er in 2022 1.700 ongevallen geregistreerd waarbij een e-step betrokken was.

Hoewel de wetgeving sinds 1 juli 2022 werd verscherpt en aangepast, zijn deze regels nog steeds onvoldoende gekend. Hoog tijd om een update te geven.

 

1. Geen e-step onder de 16 jaar

Eén van de grootste wijzigingen is dat de gebruiker van een e-step minstens 16 jaar oud moet zijn. Dit is niet verrassend, gelet op de snelheid die een e-step kan halen en het risico op ongevallen.

Op deze minimumleeftijd bestaan er verschillende uitzonderingen. Zo mag een kind jonger dan 16 jaar een e-step nog steeds gebruiken in bepaalde zones, zoals (woon)erven, voetgangerszones of speelstraten.

Wanneer een persoon met een verminderde mobiliteit een e-step gebruikt, geldt er evenmin een minimumleeftijd.

 

2. Snelheid van 25 km/u

De maximumsnelheid voor een gewone e-step is 25 km/u. Hiervoor moet je geen specifiek rijbewijs hebben.

Heb je een e-step met een zadel, is er een onderscheid naargelang de maximumsnelheid. E-steps met een zadel en een maximumsnelheid van 25 km/u worden gelijkgesteld met een bromfiets klasse A. E-steps met een zadel en een maximumsnelheid van 45 km/u worden gelijkgesteld met een bromfiets klasse B. In dat laatste geval moet je ook een rijbewijs AM hebben. Gebruikers van een e-step met een zadel moeten daarnaast steeds de regels volgen die gelden voor bromfietsers, zoals het dragen van een helm en een verplichte verzekering.

 

3. Op het fietspad

Het is voortaan verboden op het voetpad te rijden. Zelfs stapvoets rijden op het voetpad is niet meer toegelaten. Gebruikers van een e-step moeten verplicht het fietspad gebruiken. Als er geen fietspaden beschikbaar zijn, dan moet de openbare weg gebruikt worden en moet er rechts van de rijbaan worden gereden.

Aangezien een gewone e-step wordt gelijkgesteld met een fiets, mag je evenmin in zones rijden waar fietsers verboden zijn. Hetzelfde geldt voor bv. éénrichtingsstraten, tenzij aangegeven is dat fietsers wel toegelaten zijn.

 

4. E-step zonder passagiers

Gelet op de geringe stabiliteit mag je geen passagiers vervoeren. Een e-step is immers niet gemaakt om meerdere personen te vervoeren.

Dit verbod geldt trouwens voor alle voortbewegingstoestellen, ook voor de niet-gemotoriseerde.

 

5. Parkeren

Om het wildparkeren tegen te gaan, is er voorzien in speciale parkeerzones. Daarnaast bestaan er ook zones met een parkeerverbod voor e-steps. Deze zones worden duidelijk aangegeven door een verkeersbord.

Zijn er geen specifieke parkeerzones voorzien, is het parkeren op het voetpad toegelaten. Voorwaarde is dat de e-step de doorgang van andere weggebruikers niet hindert.

 

6. Uitrusting

Om de zichtbaarheid te vergroten, moeten e-steps beschikken over witte reflectoren langs beide zijden.

Zodra de zichtbaarheid beperkt is tot 200 m, moeten de lichten verplicht gebruikt worden (vooraan wit of geel, achteraan rood). Deze lichten mogen wel bevestigd worden op de kleding, rugzak of helm. Opgelet, de lichten van e-steps met een zadel moeten steeds branden, ook overdag.

Het dragen van een helm of een fluovest is niet verplicht voor gewone steps, maar is uiteraard wel sterk aan te raden.

 

Verwante artikelen


More
Fietsstraat of fietszone: welke regels zijn van toepassing?Monpuno
Monpuno