Wat zijn opdeciemen?

De door de rechter opgelegde geldboeten moeten steeds verhoogd worden met de opdeciemen. Dit is een coëfficiënt waarmee de geldboeten vermenigvuldigd worden om de wettelijke bedragen actueel te houden en aan te passen aan de huidige levensstandaard. Anno 2023 bedraagt de coëfficiënt 8.