Wat is het verschil tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie?

Dronkenschap is een subjectieve inschatting, terwijl alcoholintoxicatie is gebaseerd op objectieve meetresultaten. Je kunt dronken zijn zonder te hebben gedronken (bv. door gebruik van medicatie). Je kunt ook het wettelijke minimum van alcoholintoxicatie hebben overschreden zonder effectief dronken te zijn.