Wat is een weekendrijverbod?

Een weekendrijverbod is een gunstmaatregel die de politierechter kan toestaan op jouw verzoek. Dit betekent dat het rijverbod enkel geldt tijdens de weekends en op feestdagen. Je mag dan niet rijden vanaf vrijdag 20 u tot zondag 20 u en vanaf 20 u op de vooravond van een feestdag tot 20 u op diezelfde feestdag. Tijdens de werkweek kan je dus gewoon je wagen blijven gebruiken.