Wat is een overtreding van de derde graad?

Verkeersovertredingen worden onderverdeeld in vier graden op basis van het gevaar voor lichamelijk letsel. Per graad gelden specifieke straffen. Een overtreding van de derde graad brengt de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar en wordt bestraft met een minimumgeldboete van 240 EUR. Een rijverbod van minstens 8 dagen is eveneens mogelijk.