Wat is een opschorting?

Bij een opschorting oordeelt de rechter dat de feiten bewezen zijn, maar spreekt hij geen straf uit. Indien je tijdens de proefperiode (van één tot vijf jaar) nieuwe verkeersinbreuken pleegt, kan de opschorting worden herroepen en kan de rechter alsnog een effectieve straf opleggen.