Wat is een minnelijke schikking?

Een minnelijke schikking ('verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom') is een boete die door het parket wordt voorgesteld en die hoger is dan een onmiddellijke inning. Indien je deze boete tijdig betaalt, dan is de zaak definitief afgehandeld. Betaal je niet, zal je hetzij een bevel tot betalen, hetzij een dagvaarding ontvangen.