Wat is een bijdrage aan het slachtofferfonds?

Deze bijdrage is wettelijk verplicht bij een veroordeling tot een geldboete van minstens 208 EUR. Anno 2023 bedraagt deze bijdrage 200 EUR. Opgelet: bij meerdere tenlasteleggingen zal de bijdrage per tenlastelegging verschuldigd zijn.