Wat is een administratieve toeslag?

Sinds 2021 is een administratieve toeslag (jaarlijks geïndexeerd) als administratiekost verschuldigd bij een onmiddellijke inning, minnelijke schikking of bevel tot betalen. Anno 2023 bedraagt dit 10,02 EUR of 28,71 EUR.