Wanneer wordt een herstelexamen opgelegd?

De rechter beslist vrij of hij een herstelexamen oplegt en welke. Ben je echter een jonge bestuurder, dan is de rechter verplicht om een theoretisch of praktisch examen op te leggen. Ook bij recidive (herhaling) moet de rechter de vier herstelexamens opleggen.