Wanneer moet ik de geldboete en gerechtskosten betalen?

Ten vroegste twee maanden na het vonnis zal je van de dienst ‘FOD Financiën – Inning & Invordering’  per post een overschrijvingsformulier ontvangen om de geldboete en de gerechtskosten te betalen. Hierop staat het totale bedrag dat je moet betalen met de uiterste betalingsdatum.