Hoeveel bedraagt een snelheidsboete?

Het bedrag is afhankelijk van een aantal factoren: de aard van de weg, het soort voertuig waarmee de overtreding werd begaan en een eventuele snelheidsbord. Ook het feit of de overtreding binnen dan wel buiten de bebouwde kom werd begaan, heeft een invloed op het bedrag.