Geldt een rijverbod voor alle categorieën?

Ja, tenzij de politierechter beslist – op jouw vraag – om het rijverbod te beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen. Het rijverbod moet wel steeds betrekking hebben op de categorie van motorvoertuigen waarmee de overtreding werd begaan.